Fejn hu Marjo l-Għawdxi?

It-Tim tal-Litteriżmu tal-Kulleġġ Santa Margerita bi sħab mal-għalliema tal-arti, il-mużika, il-PSCD u l-Edukazzjoni Fiżika tal-Kulleġġ ħejjew sensiela ta’ attivitajiet biex jiċċelebraw it-tnedija uffiċjali tal-ktieb ‘Fejn hu Marjo l-Għawdxi?’. Dan il-ktieb kitbuh it-tfal tar-Raba’ Sena tal-Kulleġġ Santa Margerita bħala parti mill-proġett Storja Katina u għat-tnedija tiegħu kien preżenti l-Onor. Evarist Bartolo, il-Ministru għall-Edukazzjoni.

Storja Katina huwa proġett li nħoloq mill-Kulleġġ Santa Marge rita bil-għan li jinkiteb ktieb oriġinali bil-Malti b’mod kollaborattiv. F’dan il-proġett, l-istudenti tar-Raba’ Sena tal-iskejjel primarji kellhom l-opportunita’ li jsiru awturi u disinjaturi ta’ ktieb li ġie ppublikat, permezz tal-fondi ta’ Kreattiv u bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Tul dan il-proġett it-tfal ħadmu flimkien, ħarġu b’ideat oriġinali u ħolqu dibattitu bejniethom biex flimkien għażlu l-aħjar ideat u fl-aħħar fasslu l-istorja tagħhom. L-oriġinalita’ spikkat wkoll fid-disinn li ħolqu t-tfal għal kull kapitlu li kitbu, kif ukoll fl-għażla ta’ materjali li użaw biex joħolqu d-disinn.

Il-karattri tal-istorja, kif ukoll it-tema prinċipali ntgħażlu mill-istudenti permezz ta’ votazzjoni onlajn, minn għażla ta’ karattri u temi li ssottomettew l-istudenti stess waqt sessjonijiet ta’ kitba kollaborattiva. Dawn is-sessjonijiet tħejjew mit-Tim tal-Litteriżmu tal-Kulleġġ Santa Margerita, bl-għajnuna ta’ espert fil-kitba, is-Sur Trevor Żahra, u ta’ espert fil-pubblikazzjoni, is-Sur Albert Debono, taħt il-koordinazzjoni tas-Sinjura Maria Mc Namara.

Wara li nkiteb l-ewwel kapitlu, il-ktieb mexa minn klassi għal oħra u minn skola għal oħra biex titkompla l-istorja. Huwa propju għalhekk li l-proġett ġie msejjaħ Storja Katina, għax kull klassi kienet ħolqa li ngħaqdet mal-ħolqa ta’ qabilha. Permezz t’hekk il-prodott finali ġie tassew oriġinali u interessanti. Fi kliem it-tfal: ‘’Il-ktieb Fejn hu Marjo l-Għawdxi? huwa ktieb miktub mit-tfal għat-tfal iżda sabiħ anki għall-kbar!’’

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

L-Aħħar Kapitlu

Ejjew naraw kif ser tispiċċa l-avventura ta’ Tina l-karrotta u Marjo l-Għawdxi, mitkuba mill-klassi tar-Raba’ sena tal-iskola Primarja tal-Isla.

Id-Disa’ Kapitlu

Klassi oħra tal-Iskola Primarja B ta’ Ħaż-Żabbar tlaqqagħna ma’ Karm u Lincoln, il-klieb il-baħar, li se jagħtu daqqa t’id lill-ħbieb tagħna.

It-Tmien Kapitlu

Mill-Iskola Primarja tal-Kalkara l-istorja terġa’ tmur għand l-Iskola Primarja B ta’ Ħaż-Żabbar. F’dan il-kapitlu naqraw dwar Kwadrellu u ċ-ċavetta li tagħtu Brama Bramajda.

Is-Seba’ Kapitlu

F’dan il-kapitlu, ir-Raba’ klassi tal-Iskola Primarja tal-Kalkara, tiddeskrivi l-ewwel għawma ta’ Tina u l-bidu tal-avventura tagħha taħt il-baħar.

Is-Sitt Kapitlu

L-istorja mxiet għall-Iskola Primarja tal-Birgu.  F’dan il-kapitlu naraw kif wara ħafna taħbit, terġa’ tibda t-tfittxija għal Marjo l-Għawdxi!

Il-Ħames Kapitlu

F’dan il-kapitlu miktub minn klassi oħra tal-Iskola Primarja ta’ Żabbar B naraw kif minn taħt l-art, l-eroj tagħna jsibu ruħhom fuq quċċata ta’ muntajna fejn jiltaqgħu ma’ żewġ karattri ġodda.

Ir-Raba’ Kapitlu

L-istorja tagħna tkompliet minn klassi oħra tal-Iskola Primarja ta’ Żabbar B. Dan il-kapitlu jirrakkonta il-ġrajja ta’ kif Dragunellu u Granċinu jsibu ruħhom f’post misterjuż. Isimgħu ftit dwar kif se joħorġu minn hemm!

It-Tielet Kapitlu

Dan il-kapitlu nkiteb minn klassi ta’ Żabbar B. Din id-darba naraw lil Tina u lil Dragunellu qegħdin jitolbu l-għajnuna lil Fjura Lawrella. Din tagħtihom direzzjonijiet ta’ kif jistgħu jaslu sa ħdejn Marjo l-Għawdxi iżda…