Fejn hu Marjo l-Għawdxi?

It-Tim tal-Litteriżmu tal-Kulleġġ Santa Margerita bi sħab mal-għalliema tal-arti, il-mużika, il-PSCD u l-Edukazzjoni Fiżika tal-Kulleġġ ħejjew sensiela ta’ attivitajiet biex jiċċelebraw it-tnedija uffiċjali tal-ktieb ‘Fejn hu Marjo l-Għawdxi?’. Dan il-ktieb kitbuh it-tfal tar-Raba’ Sena tal-Kulleġġ Santa Margerita bħala parti mill-proġett Storja Katina u għat-tnedija tiegħu kien preżenti l-Onor. Evarist Bartolo, il-Ministru għall-Edukazzjoni.

Storja Katina huwa proġett li nħoloq mill-Kulleġġ Santa Marge rita bil-għan li jinkiteb ktieb oriġinali bil-Malti b’mod kollaborattiv. F’dan il-proġett, l-istudenti tar-Raba’ Sena tal-iskejjel primarji kellhom l-opportunita’ li jsiru awturi u disinjaturi ta’ ktieb li ġie ppublikat, permezz tal-fondi ta’ Kreattiv u bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Tul dan il-proġett it-tfal ħadmu flimkien, ħarġu b’ideat oriġinali u ħolqu dibattitu bejniethom biex flimkien għażlu l-aħjar ideat u fl-aħħar fasslu l-istorja tagħhom. L-oriġinalita’ spikkat wkoll fid-disinn li ħolqu t-tfal għal kull kapitlu li kitbu, kif ukoll fl-għażla ta’ materjali li użaw biex joħolqu d-disinn.

Il-karattri tal-istorja, kif ukoll it-tema prinċipali ntgħażlu mill-istudenti permezz ta’ votazzjoni onlajn, minn għażla ta’ karattri u temi li ssottomettew l-istudenti stess waqt sessjonijiet ta’ kitba kollaborattiva. Dawn is-sessjonijiet tħejjew mit-Tim tal-Litteriżmu tal-Kulleġġ Santa Margerita, bl-għajnuna ta’ espert fil-kitba, is-Sur Trevor Żahra, u ta’ espert fil-pubblikazzjoni, is-Sur Albert Debono, taħt il-koordinazzjoni tas-Sinjura Maria Mc Namara.

Wara li nkiteb l-ewwel kapitlu, il-ktieb mexa minn klassi għal oħra u minn skola għal oħra biex titkompla l-istorja. Huwa propju għalhekk li l-proġett ġie msejjaħ Storja Katina, għax kull klassi kienet ħolqa li ngħaqdet mal-ħolqa ta’ qabilha. Permezz t’hekk il-prodott finali ġie tassew oriġinali u interessanti. Fi kliem it-tfal: ‘’Il-ktieb Fejn hu Marjo l-Għawdxi? huwa ktieb miktub mit-tfal għat-tfal iżda sabiħ anki għall-kbar!’’

L-Aħħar Kapitlu

Ejjew naraw kif ser tispiċċa l-avventura ta’ Tina l-karrotta u Marjo l-Għawdxi, mitkuba mill-klassi tar-Raba’ sena tal-iskola Primarja tal-Isla.

Id-Disa’ Kapitlu

Klassi oħra tal-Iskola Primarja B ta’ Ħaż-Żabbar tlaqqagħna ma’ Karm u Lincoln, il-klieb il-baħar, li se jagħtu daqqa t’id lill-ħbieb tagħna.

It-Tmien Kapitlu

Mill-Iskola Primarja tal-Kalkara l-istorja terġa’ tmur għand l-Iskola Primarja B ta’ Ħaż-Żabbar. F’dan il-kapitlu naqraw dwar Kwadrellu u ċ-ċavetta li tagħtu Brama Bramajda.

Is-Seba’ Kapitlu

F’dan il-kapitlu, ir-Raba’ klassi tal-Iskola Primarja tal-Kalkara, tiddeskrivi l-ewwel għawma ta’ Tina u l-bidu tal-avventura tagħha taħt il-baħar.

Is-Sitt Kapitlu

L-istorja mxiet għall-Iskola Primarja tal-Birgu.  F’dan il-kapitlu naraw kif wara ħafna taħbit, terġa’ tibda t-tfittxija għal Marjo l-Għawdxi!

Il-Ħames Kapitlu

F’dan il-kapitlu miktub minn klassi oħra tal-Iskola Primarja ta’ Żabbar B naraw kif minn taħt l-art, l-eroj tagħna jsibu ruħhom fuq quċċata ta’ muntajna fejn jiltaqgħu ma’ żewġ karattri ġodda.

Ir-Raba’ Kapitlu

L-istorja tagħna tkompliet minn klassi oħra tal-Iskola Primarja ta’ Żabbar B. Dan il-kapitlu jirrakkonta il-ġrajja ta’ kif Dragunellu u Granċinu jsibu ruħhom f’post misterjuż. Isimgħu ftit dwar kif se joħorġu minn hemm!

It-Tielet Kapitlu

Dan il-kapitlu nkiteb minn klassi ta’ Żabbar B. Din id-darba naraw lil Tina u lil Dragunellu qegħdin jitolbu l-għajnuna lil Fjura Lawrella. Din tagħtihom direzzjonijiet ta’ kif jistgħu jaslu sa ħdejn Marjo l-Għawdxi iżda…